Traducció jurídica i jurada francès-català

AUTORES: Andújar Moreno, G. y Cunillera Domènech, M.
TÍTULO: Traducció jurídica i jurada francès-català. Aspectes teòrics, pràctics i metodològics
REVISTA/LIBRO: L
VOLUMEN/PÁGINAS/EDITORIAL/ AÑO: Eumo Editorial (Col. Biblioteca de Traducció i Interpretació), 2017 (978-84-9766-599-5).
CLAVE: L

Aquesta és la primera obra que aborda la traducció jurídica i jurada en la combinació francès-català. Adreçat especialment a estudiants, docents i professionals de la traducció jurídica i jurada, el llibre, dividit en dues parts interconnectades, combina capítols teòrics i pràctics que ens posen a l’abast diferents aspectes relacionats amb aquestes disciplines: des de les característiques, la diversitat i les tendències actuals del llenguatge jurídic, les eines metodològiques i les tècniques de la traducció jurídica, fins a l’exercici professional de la traducció jurada.

Aquest llibre omple un buit manifest en el mercat editorial català d’especialitat jurídica: tot un repte que els especialistes de les ciències del llenguatge i la traducció, de diferents combinatòries, no poden obviar.